Dostawa i zwroty

InPost Paczkomaty

Cena InPost Paczkomaty wynosi 11,99 złotych. Czas realizacji wysyłki wynosi do 3 dni roboczych. Darmowa wysyłka od 300 złotych. 

InPost Kurier

Cena usługi InPost Kurier wynosi 14,99 złotych. Czas realizacji wysyłki wynosi do 3 dni roboczych. Darmowa dostawa od 350 złotych. 

InPost Kurier Pobranie

Cena usługi InPost kurier pobranie wynosi 19,99 złotych. Czas realizacji wysyłki wynosi do 3 dni roboczych. Darmowa wysyłka od 450 złotych. Maksymalna kwota pobrania to 800 złotych. 

DPD Kurier 

Cena usługi DPD Kurier wynosi 22,99 złotych. Czas realizacji wysyłki wynosi do 3 dni roboczych. Darmowa wysyłka od 400 złotych. 

DPD Kurier pobranie


Cena usługi DPD kurier pobranie wynosi 26,99 złotych. Czas realizacji wysyłki wynosi do 3 dni roboczych. Darmowa dostawa od 450 złotych.

Przesyłki paletowe obsługuje firma DB Schenker.

Zwroty

Każdy zamówiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W tym wypełnij poniższy formularz i odeślij na adres e-mail zwroty@animalhurt.pl. Drugą kopię wydrukuj i dołącz do paczki, którą należy wysłać na adres Kościuszki 4/6 76-032 Mielno. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi nadawca. Więcej informacji w regulaminie sklepu.

Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy


Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: Nada Brand Natalia Dąbrowska

Adres: ul. Kościuszki 4/6 76-032 Mielno

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

 
Z wyrazami szacunku,

 __________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)